Tags

, , , ,

Freelance 3D visualisering tegninger modellering København

Bestyrelsen skal holde regelmæssige møder med de datoer, tidspunkter og sted, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen afholder et ordinært møde i juni hvert år, hvilket mødet er det årlige møde, på hvilket tidspunkt det skal vælge sit præsidium for næste regnskabsår og udføre alle andre forretninger kræves i henhold til denne lov. det ordinære møde i bestyrelsen heri i juni hvert år forelægger bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en generalsekretæren kasserer, som hver skal tjene indtil officer respektive efterfølger skal være valgt og skal have kvalificeret. Placeringen af ​​generalsekretæren Kasserer afskrives ikke agenturets fuldtidsækvivalenter grænser godkendt af den lovgivende forsamling. Stolen skal præsidere ved alle møder i bestyrelsen og varetager andre opgaver, som bestyrelsen kan foreskrive. Sekretærenkasserer modtager en månedsløn, der fastsættes af bestyrelsen og skal refunderes i henhold til staten rejsegodtgørelsesordning lov til rejser og andre udgifter, der skal være afholdt, mens i udførelsen af hvervet som dette kontor. Seks bestyrelsesmedlemmer skal udgøre en beslutningsdygtig i relation til virksomhed.
§ 46.7
Ud over de øvrige beføjelser, der er indført ved lov, skal bestyrelsen har beføjelse og pligt til:
1. fastsætte sådanne regler, og til at foretage sådanne ordrer, som den måtte anse nødvendigt eller hensigtsmæssigt i udførelsen af ​​sine opgaver;
2. Forbered, adfærd, og lønklasse undersøgelser af personer, der gælder for udstedelse af licenser til dem, og til at udstede sådanne regler med henvisning hertil som den måtte anse korrekt;

Freelance 3D visualisering tegninger modellering København
3. Kontrakt med nationalt anerkendte registreringsafgifter organisationer at forberede, adfærd og grad undersøgelser, skriftlige eller mundtlige, af personer, der gælder for udstedelse af licenser;
4. Bestem tilfredsstillende passerer score sådanne undersøgelser og udstede licenser til personer, som har bestået eksaminer, eller som i øvrigt er berettiget hertil;
Freelance 3D visualisering tegninger modellering København
5. Bestem berettigelse til licenser og certifikater for autoritet;

6. Bestem berettigelse til registrering som registreret indretningsarkitekt og certifikat af titel;
Freelance 3D visualisering tegninger modellering København
7. Bekendtgøre regler for en udstedelse af gensidige licenser og registreringer;

8. Efter god sag vist, fastsat i det følgende, nægter at udstede en licens, registrering, certifikat af autoritet eller certifikat af titel eller suspendere, tilbagekalde eller afslå at forny licenser, registreringer, certifikater for titel eller beviser på autoritet tidligere udstedte, og ved passende viser, at genindføre dem;

9. Revision, bekræfter, tilbage, rømme eller ændre sin kendelse med hensyn til enhver sådan benægtelse, suspension, tilbagekaldelse eller afslag på forlængelse;

10. fastsætte regler for søgsmål med henblik på nægtelse af udstedelse af en tilladelse, registrering, certifikat af autoritet eller certifikat af titel, suspension, tilbagekaldelse eller afslag på forlængelse af årsager, af licenser, registreringer, certifikater autoritet eller beviser på titel hidtil udstedte og genindsættelse deraf;

11. fastsætte sådanne sanktioner, som den måtte anse korrekt, skal vurderes på indehavere af licenser, registreringer, certifikater for autoritet eller beviser på titlen for manglende udbetaling af toårige gebyr herefter fastsat;

3D visualisering
3D tegninger
3D modellering

Reklamer